Duplo Bouwen Huis

Published Jun 15, 22
6 min read

Huis bouwen met een sterke raadgever

Huis bouwen? Wilt u een nieuwe woning bouwen? Dan hebt u een bouwgrond nodig en vervolgens een bouwvergunning om uw huis te kunnen bouwen. Maar weet u ook of u btw of registratierechten betaalt op de aankoop van een bouwgrond? Kent u de normen waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen? Of weet u wanneer een veiligheidscoördinator moet aangesteld worden op de werf? Bij een huis bouwen komt er veel bij kijken...

Bij het bouwen van een huis komt er veel bij kijken

Vooraleer je een huis kan beginnen bouwen, moet je op zoek gaan naa de geschikte bouwgrond. Heb je de perfecte bouwgrond gevonden? Plaats er dan onmiddelijk een optie op, zodat je zeker bent van dit jou bouwgrond is om een huis te bouwen. Let op je budget want een huis bouwen kost geld, naast de kosten van de bouwgrond zijn er nog andere kosten zoals : de notariskosten, kosten voor de registratierechten, kost van de onroerende voorheffing,... Maak er je van bewust dat je voldoende financiële mogelijkheden moet hebben, want elke maand is er een hypothecaire lening af te betalen bij het bouwen van een huis.

Architect Frank Gruwez

Architect Frank GRUWEZ leidt een goed georganiseerd architectenbureau met kantoren in Oudenaarde en Gent. Ons werkgebied strekt zich uit van de kust tot de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en Zuid-Nederland. Frank is in de eerste plaats een kunstenaar die via manuele schetsen de eerste ontwerpen van nieuwbouw of renovatie voorlegt aan zijn klanten. Maar een goede eerste kennismaking begint ook met correcte afspraken. Het architectenbureau verzorgt echter veel meer dan enkel een goed uitgebalanceerd ontwerp. Van bij de eerste bespreking met een nieuwe klant wordt een duidelijke budgettering afgesproken die strikt wordt nageleefd. Hiertoe werkt Frank met een uniek systeem bij de opname van het bouwprogramma, waardoor in deze fase een raming tot op 10 % nauwkeurig, mogelijk wordt. Na de opmaak van de uitvoeringsplannen, het lastenboek met de meetstaten en de samenstelling van de offerte-aanvragen volgt er een nauwkeurige definitieve raming met de opmaak van de diverse aannemingscontracten, die wij zelf in het belang van onze klanten samenstellen. Ook na de ondertekening daarvan kunnen onze opdrachtgevers op een goede opvolging van de werken rekenen. Gedetailleerde werfverslagen en de opmaak van een planning van het volledige bouwproces behoren tot de basis-dienstverlening van ons bureau.

Bouwen Van Een Huis

Deze elektriciteitskeuring is geldig voor een periode van 25 jaar, daarna zal er een nieuwe keuring uitgevoerd moeten worden door een officieel erkend keuringsorgaan. Neem contact op met een erkende elektricien in de buurt om de elektrische installatie inclusief elektriciteitskast te laten nakijken en laat eventuele werkzaamheden op een verantwoorde wijze uitvoeren.

5. Aansluiten elektriciteit Alvorens elektra aan te sluiten moeten er diverse voorbereidingen getroffen worden zoals het aarden van de elektriciteitsvoorziening op basis van differentieelschakelaars die op de meter worden aangesloten. Uiteraard moeten de elektriciteitswerken voldoen aan alle wetten en regels die aan strenge normen gebonden zijn. Wanneer het een nieuwe elektriciteitsaansluiting betreft zal deze op tijd aangevraagd moeten worden bij een erkende netbeheerder - modulair huis bouwen.

Bij de plaatsing van een elektriciteitsinstallatie, uitbreiden of vernieuwing zal een erkende elektricien ervoor zorgen dat de gehele installatie klaar voor gebruik is en gekeurd wordt alvorens de aansluiting op het net plaats zal vinden.Lees meer over het aansluiten van elektriciteit - landelijk-wonen. modulair huis bouwen. 6. Elektriciteitskast installeren Het centrale middelpunt van de elektrische installatie is de elektriciteitskast of de zekeringkast.

7. Elektrische installaties repareren Hier zijn enkele veel voorkomende gebreken aan de elektrische installatie: Kortsluiting Overbelasting Niet voldoende stopcontacten Blikseminslag Stroomkringen vervangen Zekeringkast vervangen Er zijn een flink aantal onderdelen van de elektrische installatie die gerepareerd moeten worden door uiteenlopende omstandigheden, waarvan lang niet alle elektriciteitswerken vooraf voorzien kunnen worden.

Om meer zicht te krijgen op de kosten die hiermee gepaard gaan is het verstandig om offertes aan te vragen bij meerdere aannemers in de regio. Zo is het ook eenvoudiger om een goede planning te maken. Wanneer je op tijd rekening houdt met uitbreidingen of onderhoud kun je later schade aan de elektrische installatie voorkomen.Lees meer over het herstellen van elektriciteit 8. Uitbreiding op bestaande elektriciteitsinstallatie Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van elektrische apparatuur om toepassingen in huis uit te voeren. Denk aan apparaten en diensten voor amusement in huis, informatie, domotica en zorg voor senioren of mensen met een beperking. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om energie te besparen of op te wekken, denk maar aan zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp.

Kosten Huis Slopen En Bouwen

Informeer naar de mogelijkheden bij de elektricien. 9. Videobellen en parlofoons Je woont met meer comfort als je veilig bent in huis, toegang tot de woning speelt hier een belangrijke rol in. Een parlofoon stelt de bewoner in staat om te controleren wie er voor de deur staat, of voor de poort.

Een intercom met video functie laat je ook beelden zien van buiten de woning. Het is daarbij mogelijk om met iemand buiten de woning te spreken via de microfoon (modulair huis bouwen) - Exclusieve villabouw. In combinatie met een IP systeem kun je zelfs op kantoor of tijdens de vakantie een gesprek voeren met iemand die aanbelt, net alsof je thuis bent.Lees meer over het plaatsen van een parlofoon. 10. Kabels voor data leggen Internet maakt een steeds belangrijker deel uit van ons leven. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren - modulair huis bouwen. Een deel van de dataoverdracht kan draadloos plaatsvinden, wanneer de mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn kan er worden gekozen voor datakabels.

Een bedraad netwerk is zeer goed te beveiligen. Het is wel van belang dat de datakabels van een goede kwaliteit zijn, bestand tegen diverse omstandigheden en zonder storende elementen om optimaal te kunnen functioneren. modulair huis bouwen. Bespreek de mogelijkheden voor data bekabeling met de expert. Niet alle elektriciens beschikken over dezelfde kennis op het gebied van data.

Verlichting installeren Lampen in huis hebben niet alleen een praktische functie maar kunnen ook voor extra sfeer zorgen. Daarnaast is het van belang dat de verlichting eenvoudig te bedienen is. Dit is allemaal te realiseren door vooraf een duidelijk lichtplan op te stellen in overleg met een erkend elektricien. Zo bepaal je het gewenste aantal lichtpunten, aan welke voorwaarden deze punten moeten voldoen en of het sfeerverlichting betreft of praktische verlichting. modulair huis bouwen.

Een doordacht lichtplan kan ook energiebesparend werken, en die besparing kan in de loop der jaren veel voordeel opleveren. modulair huis bouwen. Lees meer over het plaatsen van binnenverlichting. 12. Installatie stopcontacten Het is niet zo eenvoudig om te bepalen hoeveel stopcontacten er eigenlijk nodig zijn. Er moet een afweging gemaakt worden tussen gebruik in de praktijk en de maximale belasting van het netwerk.

Tips Huis Bouwen

Daarnaast zal er ook een keuze gemaakt moeten worden voor het type stopcontact. Denk aan kindveilige stopcontacten, een pin aarde, een stekkeradapter, op afstand bedienbare stopcontacten of een overspanning indicator. Dit zijn belangrijke beslissingen waarin je zeker een beroep kunt doen op de expertise van de elektricien - modulair huis bouwen. Lees meer over het plaatsen van stopcontacten.

Meterkast en aarde plaatsen De meterkast wordt ook wel compteurkast genoemd, deze wordt geïnstalleerd door de netbeheerder en moet overeenkomen met specifieke voorschriften - modulair huis bouwen. De meterkast mag bijvoorbeeld geen hinder veroorzaken bij de gasleiding en de waterleiding. Daarmee is er dus geen absolute keuzevrijheid, dit is de start van het totale stroomplan.Zo is het verplicht om te zorgen voor een betrouwbare aarde. De aarding zorgt ervoor dat lekstroom in de elektrische installatie of bij een elektrisch toestel op de juiste wijze afgevoerd wordt. De veiligheid van het netwerk zal verbeterd worden door verliesstroomschakelaars en aarde beveiligers te installeren. Informeer bij de elektricien naar de voorbereiding, de plaatsing en de aarding van de meterkast bij plaatsing.

Bij een totaalrenovatie van je woning komt heel wat kijken: bouwvergunning, EPB-aangifte, materiaalkeuzes, de renovatiewerken zelf, … Een goede coördinatie en opvolging is dus essentieel om zo’n groot verbouwproces tot een goed einde te brengen. Wie kan je begeleiden bij de totale renovatie van je woning? En hoeveel kost een totaalrenovatie ongeveer? We zetten het op een rij in dit artikel.Dat zorgt er op zijn beurt voor dat de uit te voeren renovatiewerken vlot en correct verlopen. Maar door wie laat je zo’n groot project nu opvolgen? En wie voert de renovatiewerken uit? We zetten het even op een rij: 1. Voorbereiding en opvolging van de totaalrenovatie Bij een totale renovatie van je woning werk je samen met verschillende partijen en in verschillende fases.

De verschillende opties op een rij: OPTIE 1: 1 totaalaannemer Sommige totaalrenovatie aannemers bieden totaalpakketten aan. Zij zorgen ervoor dat je op je beide oren kan slapen door het hele project in handen te nemen: van de analyse van je woning tot de oplevering van je project. modulair huis bouwen. Grotere bedrijven werken zelfs met renovatiecoaches, interieurarchitecten, … bij wie je tijdens het hele verbouwproces terecht kan met vragen (Architect Antwerpen).

Bouwgrond

U kunt eerst een bouwgrond kopen en er nadien een huis op bouwen. Op het bouwen van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Maar u kunt ook een nieuwbouw aankopen samen met een bouwgrond. Afhankelijk van de situatie betaalt u op de bouwgrond btw of registratierechten. Hebt u een bouwgrond gevonden? Dan kunt u de omgeving van het perceel verkennen op Geopunt.be. In de kaartapplicatie 'Bouwen' kunt u het adres van het perceel ingeven en in het menu rechts een aantal lagen selecteren, zoals risico op overstromingen, geluidsbelasting door verkeer of de ligging van riolering. U kunt er ook de nabijheid van bossen, bedrijven of woningbouwgebieden nagaan of de dichtstbijzijnde haltes voor het openbaar vervoer vinden.

Overeenkomst met architect en aannemer

Met architecten en aannemers moet u op voorhand duidelijke afspraken maken over de nodige bouwwerken (planning en opvolging van de werken, verwachte datum van oplevering, raming van de kosten, toegang tot en veiligheid op de bouwwerf, aansprakelijkheid). Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, samen met bepalingen over het niet naleven van de afspraken. Tijdens de bouwwerken kunnen allerhande problemen opduiken (bv. afwijking van het bouwplan, vertraging van oplevering, faillissement van een aannemer). Als bouwheer biedt de wet Breyne u een uitgebreide bescherming. Zij legt onder meer de rechten en plichten van elke speler op de bouwwerf vast en voorziet garanties. De belg heeft een baksteen in de maag wordt wel eens gezegd. Wellicht een reden waarom de bouwsector het doorgaans nog zo slecht niet doet. Bouwen zit ons een beetje 'in het bloed', maar hoe begin je met de realisatie van je bouwdroom en welke keuzes kan je als bouwheer in spé allemaal maken?

Architect

Voor een huis bouwen of elke verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen. Een architect zorgt zowel voor het concept/ontwerp als voor de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. De volledige opdracht van de architect wordt vastgelegd in het contract dat u met hem sluit. De architect zal voor zijn diensten een honorarium aanrekenen. Als u geen architect aanstelt en dat wettelijk wel verplicht is, riskeert u te worden vervolgd. Bovendien loopt u ook een ander risico: als uw aannemer bepaalde werken niet goed uitgevoerd heeft, zult u hiervoor geen (volledige) schadevergoeding kunnen eisen als blijkt dat de verplichte controle door een architect deze schade had kunnen voorkomen.

Hoe energiezuinig bouw je? Lage energie, passief of BEN?

Bouwen is keuzes maken. Niet alleen voor de materialen en stijl van je woning, ook op het vlak van energiezuinigheid heb je meerdere opties: een lage energiewoning, een passiefhuis of een BEN-woning.  Lage energiewoning.  In een lage energiewoning zijn alle maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een uitstekend niveau te beperken. Een lage energiewoning heeft een E-peil lager dan 40 en een K-peil niet hoger dan 25. Ter vergelijking: de EPB-regelgeving in Vlaanderen schrijft een E-peil van 40 voor bij K40. Het verbruik voor de verwarming en koeling ligt voor een lage energiewoning rond de 30 kWh/m² vloeroppervlakte op jaarbasis.

Voordelen

Een lage energiewoning verbruikt minder energie waardoor je bespaart op je verwarmingskosten. Omdat je de verwarmingskosten aanzienlijk beperkt, ontstaat er een terugverdieneffect. Minder energiegebruik betekent ook minder uitstoot van CO2. Een lage energiewoning is dus beter voor het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Personal Training Logo

Published Dec 09, 22
6 min read

Personal Training Kids

Published Dec 09, 22
6 min read

Zoov Taxi

Published Dec 08, 22
6 min read